استادان

استاد جهانگیر کامیان
ویلن کلاسیک و ایرانی
در سال ۱۳۱۶ یکی از درخشان ها و فـعالین موسیقی ایران دیده به جـهـان گـشود که وی را جـهـانگـیر کامیان نام نهـادند. پـدر او مردی اهـل ذوق و هـنر و بیشتر
خانم فرح راد
مدیر داخلی، متخصص پیانو برای کودکان، تار، سه‌تار
استاد محمدرضا شریفیان
ویلن کلاسیک و ایرانی
فراگیری ویولن ایرانی و مقدمات کلاسیک از ده سالگی نزد جهانگیر کامیان- ادامه ی فراگیری ویولن کلاسیک با سورن قازاریان- از سال ۱۳۶۱ بطور متناوب و از سال ۱۳۷۰ بطور بیشتر
استاد حسینعلی تهرانی
سنتور
استاد گارنیک اوهانیان
گیتار
استاد لطف اله خسروبیک
ضرب
خانم شادی درخشان پور
سنتور