برنامه کلاس‌ها

توجه: این برنامه کلی کلاسها است و ممکن است شامل تغییر شود.
لطفا جهت برنامه دقیق کلاسها با کانون تماس بگیرید. (تلفن: ۸۸۴۱۳۶۰۴ و ۸۸۴۳۷۰۱۲)

روزهای هفتهاستادساز
شنبهحسینعلی تهرانیسنتور
یکشنبهجهانگیر کامیانویلن کلاسیک و ایرانی
گارنیک اوهانیانگیتار
دوشنبهجهانگیر کامیانویلن کلاسیک و ایرانی
فرح رادتار، سه‌تار، پیانوی کودکان و بزرگسالان
لطف الله خسروبیکضرب
سه‌شنبهجهانگیر کامیانویلن کلاسیک و ایرانی
فرح رادتار، سه‌تار، پیانوی کودکان و بزرگسالان
چهارشنبهجهانگیر کامیانویلن کلاسیک و ایرانی
فرح رادتار، سه‌تار، پیانوی کودکان و بزرگسالان
گارنیک اوهانیانگیتار
شادی درخشانپورسنتور
پنجشنبهمحمدرضا شریفیانویلن کلاسیک و ایرانی