کنسرت های کانون

کانون چنگ دو بار در سال با حضور دانشجویان کنسرت برگزار میکند.

برنامهمکانزمان
جشن سی و ششمین سالگرد تاسیس کانون چنگسالن تهیه فرهنگسرای بهمن (تهران)۱۳۸۳
جشن سی و پنجمین سالگرد تاسیس کانون چنگفرهنگسرای ارسباران (تهران)۱۳۸۲
جشن سی و دومین سالگرد تاسیس کانون چنگفرهنگسرای بهمن (تهران)۱۳۷۹
جشن سی امین سالگرد تاسیس کانون چنگتالار خانه معلم (تهران)۱۳۷۷
جشن بیست و هشتمین سالگرد تاسیس کانون چنگتالار خانه معلم (تهران)۱۳۷۵
جشن بیست و هفتمین سالگرد تاسیس کانون چنگتالار کتابخانه پارک شهر (تهران)۱۳۷۴
جشن بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کانون چنگتالار کتابخانه پارک شهر (تهران)۱۳۷۲