هنرجویان کانون چنگ


هنرجویان موفق کانون چنگ

  • بیژن مرتضوی
  • لاجوردی (ویلن کلاسیک)
  • و تعداد بیشماری که اکنون در ایران کلاس موسیقی بازکرده و هر کدام برای خود استاد هستند.

photo473782150730196967

هنرجویان نمونه کانون چنگ