کانون موسیقی چنگ - زیر نظر استاد جهانگیر کامیان

تدریس ارگ، پیانو، اکوردون، ویلن، گیتار، سنتور، آواز، جاز، ضرب، سلفژ

نشانی: تهران خیابان شریعتی، جنب سه راه پلیس، پلاک ۶۳۹

تلفن: ۸۸۴۱۳۶۰۴ و ۸۸۴۳۷۰۱۲

نمابر: ۸۸۰۰۶۸۷۸

http://www.kanoon-chang.com